2019/03/10
موزه گوهرسنگ های مشهد

نمایش ۶۸۹ گوهرسنگ در موزه گوهرسنگ های مشهد

دبیر مشهد؛ شهرجهانی گوهرسنگ‌ها گفت: در موزه گوهرسنگ های مشهد شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ‌ها، ۶۸۹ گوهرسنگ به نمایش گذاشته شده است. ملیحه سلطانی با اعلام […]