شماره رزرو:
۰۹۱۵۲۱۷۲۲۴۳- ۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۶

لیست بوستان های زائرپذیر مشهد با آدرس و شماره تلفن

ردیف نام بوستان آدرس تلفن
۱ بوستان زائرپذیر بابا قدرت ابتدای میدان فرودگاه
۲ بوستان زائرپذیر خورشید ابتدای بلوار کلانتری
۳ بوستان زائرپذیر غدیر ابتدای جاده نیشابور
۴ بوستان زائرپذیر وحدت بلوار ولایت مقابل پارک وحدت

شماره رزرو:
۰۹۱۵۲۱۷۲۲۴۳- ۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۶