برای اطلاع از آخرین قیمت ها و تخفیف ها عضو کانال ایتا شوید!

شماره رزرو:
۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۳- ۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۶

لیست مهمانپذیرهای مشهد با آدرس و شماره تلفن

ردیف نام مهمانپذیر آدرس تلفن
۱ مهمانپذیر ابوذر خیابان امام رضا ـ امام رضا ۶ – کوچه توکلی ـ پ۱۸۶ ۳۸۵۹۴۲۲۳
۲ مهمانپذیر اتحاد میدان طبرسی-کوچه حوض امیر-پلاک ۶۳
۳ مهمانپذیر احمدزاده خیابان طبرسی -خیابان نوغان-نوغان۱۶ -پ۱۶ ۳۲۲۵۵۹۹۵
۴ مهمانپذیر اخوی زاده میدان بیت المقدس – خ شهید اندرزگو – جنب بانک رفاه کارگران
۵ مهمانپذیر اردبیل خیابان آخوند خراسانی ۷ – پلاک ۸
۶ مهمانپذیر ارگ توس خیابان طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ کوچه آئینه سازان – پ۲۶ ۳۲۲۵۰۶۲۹
۷ مهمانپذیر اروند (مخابرات خوزستان) خیابان خسروی نو- بازار سرشور-پلاک ۱۳۶ ۳۲۲۱۰۰۰۸
۸ مهمانپذیر اعتماد خیابان امام رضا ـ کوچه اعتماد ۳۸۵۴۳۶۲۰
۹ مهمانپذیر افشار خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر-پلاک ۲۷ ۳۲۲۲۰۵۲۱
۱۰ مهمانپذیر افشاری خیابان طبرسی ـ ابتدای کوچه فروزان ـ بن بست عزیزپور
۱۱ مهمانپذیر افشاریه(سلام سابق) چهارراه شهدا ـ روبروی هتل آزادی ۳۲۲۲۵۸۵۹
۱۲ مهمانپذیر الزهرا خیابان امام رضا ـ پشت هتل تهران ـ تقاطع دانش۱۰و فروزان ۳۸۵۹۳۹۳۴-۳۸۵۹۳۰۴۸-۳۸۵۲۰۳۵۰
۱۳ مهمانپذیر الماسی خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پلاک ۲۶ ۳۲۲۲۸۰۷۳
۱۴ مهمانپذیر المپیک خیابان شیرازی ـ بازارچه شهید آستانه پرست ـ انتهای کوچه اصغری ۳۲۲۳۳۰۸۵-۶
۱۵ مهمانپذیر المهدی خیابان امام رضا ـ کوچه دبیرستان فردوسی ۳۸۵۴۵۳۸۱
۱۶ مهمانپذیر النبی خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ پ ۱۹۷ ۳۲۲۲۵۸۵۶-۳۲۲۲۶۹۸۱
۱۷ مهمانپذیر امیدوار خیابان خسروی – کوچه سرشور۸ -پلاک ۱۱۰
۱۸ مهمانپذیر امیر فخریان خیابان طبرسی ـبازارچه شهید آستانه پرست -کوچه حوض امیر-پلاک ۳۲و ۳۴ ۳۲۲۵۳۳۳۷
۱۹ مهمانپذیر اوستا امام رضا ۸ – پشت هتل تهران – کوچه ربیعی – صاحب علم – پلاک ۹
۲۰ مهمانپذیر ایثار میدان بیت المقدس- ضلع جنوبی بازار رضا(ع)-کوچه هادیخان-پلاک ۶۹ ۳۸۵۹۶۷۲۵
۲۱ مهمانپذیر ایران خیابان امام رضا-دانش شرقی۱۲-میلان سوم-مقابل هتل آپارتمان آنا-پ۵
۲۲ مهمانپذیر ایرمان خیابان شیرازی – کوچه آب میرزا – پلاک ۲۶
۲۳ مهمانپذیر ائمه بقیع(رازیان) خیابان شیرازی ـ کوچه ملک ـ پ۲۷ ۳۲۲۲۸۳۶۱
۲۴ مهمانپذیر آ یینه چی فرد خیابان شیرازی ـ کوچه شیخ محمد تقی ۳۲۲۲۲۴۷۹
۲۵ مهمانپذیر آبتین خسروی نو – بازار سرشور – سرشور ۱۲- پلاک ۷
۲۶ مهمانپذیر آذربایجانیها خیابان طبرسی ـ طبرسی ۶ (کوچه امیری) – پلاک ۱۰ ۳۲۲۱۶۹۳۷
۲۷ مهمانپذیر آرال خیابان طبرسی ـ راسته نوغان ـ نوغان ۶ ۳۲۲۱۷۲۷۴-۳۲۲۱۰۸۹۱
۲۸ مهمانپذیر آرام نو خیابان امام رضا(ع) – امام رضا ۹ – کوچه مسجد رانندگان – پلاک ۵۱
۲۹ مهمانپذیر آرامش خیابان امام رضا – کوچه عیدگاه- کوچه اعتماد- پ۱۷۶
۳۰ مهمانپذیر آرمان فر(دائمی) خیابان طبرسی ـ کوچه ظهیر ۳۳۶۸۹۲۸۸-۳۳۶۸۵۶۸۰
۳۱ مهمانپذیر آسایش خیابان خسروی نو ـ کوچه مسجد ملاحیدر ۳۲۲۵۲۹۵۹
۳۲ مهمانپذیر آکواریوم خیابان امام رضا ۸ – نبش چهارراه سوم
۳۳ مهمانپذیر آوا خیابان امام رضا – کوچه فروزان – پلاک ۳۱
۳۴ مهمانپذیر آوین خیابان امام رضا ۵ – روبروی هتل اپارتمان شباهنگ
۳۵ مهمانپذیر بابک خیابان احمدآباد ـ مقابل هتل هما ۳۸۴۰۹۹۳۱
۳۶ مهمانپذیر باخزر خیابان امام رضا(ع) ـ امام رضا ۲۶ (کوچه رفیعی)-پلاک ۱۱۰ ۳۸۵۴۰۵۵۹
۳۷ مهمانپذیر باران خیابان امام رضا – ضلع جنوبی بازار رضا – جنب حسینیه قائم ۳۸۵۲۴۶۰۳-۴
۳۸ مهمانپذیر باستان میدان بیت المقدس – کوچه نخود بریز ها – پلاکهای ۷۹ و ۸۱
۳۹ مهمانپذیر بدر خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا – پ۱۶و۱۸ ۳۸۵۹۹۴۸۳
۴۰ مهمانپذیر برادران تبریزی خیابان طبرسی- بازارچه آستانه پرست- کوچه ضیاء- پلاک ۱۸۹ ۳۲۲۵۷۳۸۹
۴۱ مهمانپذیر برادران شیک خیابان امام رضا ـ امام رضا۲ (کوچه کربلا)-بین هتل کیهان و کیان- پلاک ۱۷۶ ۳۸۵۹۵۸۰۵
۴۲ مهمانپذیر برگ سبز میدان بیت المقدس ، کوچه عیدگاه ، کوچه محرم افشار ، پلاک ۱/۱۳ ۰۹۱۵۳۱۱۹۴۴۰-۳۳۶۵۵۷۶۸
۴۳ مهمانپذیر بشارت میدان بیت المقدس-کوچه عیدگاه- کوچه جاوید-بن بست دوم سمت راست- پلاک ۱+۱۲ ۳۳۶۵۵۱۳۲
۴۴ مهمانپذیر بلوری خ امام رضا ـ کوچه نخودبریزها – پ۱۳۱ ۳۲۲۲۳۰۷۸
۴۵ مهمانپذیر بیات خیابان طبرسی ـ کوچه گنبد خشتی _ پلاک ۲ ۳۲۲۲۴۹۱۱
۴۶ مهمانپذیر بیهق خیابان آزادی ـ نبش آزادی ۴ ۳۲۲۲۳۷۱۹
۴۷ مهمانپذیر پارسیان خیابان امام رضا ـ کوچه چهنو ـ پ ۸۵ ۳۲۲۲۲۰۷۹
۴۸ مهمانپذیر پاک خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا۸ ، جنب ساختمان انتقال خون ، پلاک ۴۶
۴۹ مهمانپذیر پرتویی خیابان شیرازی ـ کوچه ملک – کوچه انبار قائم مقام – پلاک ۹ ۳۲۲۵۱۲۴۰
۵۰ مهمانپذیر پریسا خیابان امام رضا ـ کوچه انتظاری ۳۲۲۵۱۱۶۸
۵۱ مهمانپذیر پلیکان خیابان امام رضا – نبش امام رضا ۳۹
۵۲ مهمانپذیر پوریا خیابان طبرسی-کوچه شهید حسینی-پ۲۲ ۳۲۲۲۷۱۰۳
۵۳ مهمانپذیر پونه خیابان امام رضا ـ امام رضا۹ – کوچه مهرآیین – پ۵۷ ۳۸۵۱۵۴۵۵
۵۴ مهمانپذیر تجلی خیابان امام رضا ۳ – پ ۲۳
۵۵ مهمانپذیر تجن خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه باغ طاووس ـ پ۷ ۳۲۲۲۳۲۴۳
۵۶ مهمانپذیر تخت جمشید خیابان امام رضا ـ بین امام رضا ۲۴ و ۲۶ – جنب مسجد حجت ۳۸۵۴۵۲۹۰
۵۷ مهمانپذیر ترمه طبرسی- نوغان ۳ – پلاک ۱۶۷ ۳۲۲۲۱۹۷۵
۵۸ مهمانپذیر تفتان میدان بیت المقدس-کوچه نخود بریزها- پ۱۲۹ ۳۲۲۲۳۶۴۷
۵۹ مهمانپذیر تهران نو خ امام رضا ـ امام رضا ۶(کوچه توکلی)- پلاک ۱۷۰ ۳۸۵۴۶۰۳۴
۶۰ مهمانپذیر توحید چهارراه خسروی – ابتدای رجایی ۲ – پلاک ۷۱۳/۱
۶۱ مهمانپذیر توران انتهای ضلع جنوبی بازار رضا – جنب بیت الزهرا – پلاک ۱ ۳۸۵۳۴۹۹۵
۶۲ مهمانپذیر تیراژه بلوار کاوه – نبش کاوه ۱۱ ۳۲۲۳۴۰۷۳-۵
۶۳ مهمانپذیر جاودانی نو خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان ـ جنب مسجد حوض امیرـ پ۳۹ ۳۲۲۵۰۷۰۹
۶۴ مهمانپذیر جلوه خیابان طبرسی – کوچه امیری – پلاک ۳۷ ۳۲۲۱۱۴۳۹
۶۵ مهمانپذیر جهان خیابان امام رضا (ع) ، امام رضا ۱۴ ، پلاک ۴۹۲ ۳۸۵۴۹۴۷۶
۶۶ مهمانپذیر چهاربرادران خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ نبش سه راهی ۳۲۲۵۷۳۶۴-۳۲۲۱۵۹۸۲
۶۷ مهمانپذیر حافظیه میدان بیت المقدس ـ ضلع شمالی بازار رضا- پلاک ۱۶۲ ۳۳۶۵۱۶۳۱
۶۸ مهمانپذیر حامد میدان بیت المقدس ، کوچه نخودبریزها ، پلاک ۱۲۳ ۳۲۲۲۹۱۲۹
۶۹ مهمانپذیر حمیدی خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم پ ۱/۲۰۳ ۰۹۱۵ ۳۲۲۵۰۸۵۸ـ۱۲-۳۲۲۳۱۰۱۱-۳۱۳۵۷۷۰
۷۰ مهمانپذیر حیدری خیابان شیرازی – کوچه آب میرزایی – کوچه مادرشاهی – پلاک ۳ ۳۲۲۲۰۵۶۹
۷۱ مهمانپذیر خاطره خیابان امام رضا مقابل هتل مداین ۳۸۵۴۶۴۶۱
۷۲ مهمانپذیر خدادوست خیابان طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ پ۳۴ ۳۲۲۵۷۹۰۲
۷۳ مهمانپذیر خراسان میدان بیت المقدس-خیابان شهیداندرزگو- نبش اندرزگو۷ ۳۲۲۵۷۰۹۰
۷۴ مهمانپذیر خسروی خیابان خسروی ـ کوچه دیالمه یک ـ پ۷۷ ۳۲۲۲۲۲۱۳
۷۵ مهمانپذیر خندان خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان – پلاک ۳۱ ۳۲۲۵۳۷۷۱
۷۶ مهمانپذیر خیام خیابان طبرسی ـ راسته نوغان ـ کوچه دکتر نصیریان ـ پ۱۲۳ ۳۲۲۵۳۵۹۹
۷۷ مهمانپذیر خیر اندیش خیابان امام رضا – امام رضا ۵ (کوچه چهنو) – پلاک ۲۶
۷۸ مهمانپذیر دریا خیابان طبرسی – کوچه حاج حکیم –
۷۹ مهمانپذیر دلیری خیابان طبرسی ـ کوچه شهید هادی حسینی ۳۲۲۲۷۰۲۷
۸۰ مهمانپذیر دهکده خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه شهید حسنی – پ۱۴۳ ۳۸۵۱۳۵۷۲
۸۱ مهمانپذیر ذاکری شیرازی خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه اصغر بندار ـ پ ۳۲۲۲۹۴۱۹
۸۲ مهمانپذیر ربیع خیابان شیرازی ـ بازارچه شهید آستانه پرست ـ کوچه ضیاء ـ پ۷۷ ۳۲۲۱۲۷۶۶-۳۲۲۵۸۶۲۱
۸۳ مهمانپذیر رحمانی میدان بیت المقدس ـ کوچه عیدگاه- کوچه محرم افشار- پلاک ۱/۱۳ ۳۳۶۴۸۸۷۸
۸۴ مهمانپذیر رخش خیابان امام رضا ۳۸ – بعد از چهارراه اول – پلاک ۲۵
۸۵ مهمانپذیر رستگارمقدم خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه صاحب علم – پ۷ ۳۸۵۹۳۶۵۵
۸۶ مهمانپذیر رسولیان خیابان امام رضا – کوچه انتظاری ۳۲۲۵۵۶۸۱
۸۷ مهمانپذیر روح پرور خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان ـ ابتدای کوچه حوض امیر ۳۲۲۲۷۰۷۵
۸۸ مهمانپذیر روحانی خیابان طبرسی ، کوچه طبرسی (طبرسی ۶) ، پلاک ۸ ۳۲۲۳۰۴۳۰
۸۹ مهمانپذیر رویا امام رضا ۱۳ – پلاک ۱۴
۹۰ مهمانپذیر ریحانی خیابان شیرازی- کوچه شهید محمدتقی-روبروی هتل طبرستان- پلاک ۱۶۰
۹۱ مهمانپذیر زاینده رود انتهای عنصری ۱۴- پلاک ۵۷
۹۲ مهمانپذیر زرین خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست- کوچه اصغری- پلاک ۵ ۳۲۲۲۱۸۱۶
۹۳ مهمانپذیر زنبق خیابان شهید اندرزگو ،کوچه بازار سرشور – سرشور ۱۲ – پلاک ۲۲ ۳۲۲۵۰۷۱۰
۹۴ مهمانپذیر زهره خیابان شیرازی ـ کوچه آب میرزا ۳۲۲۲۷۵۱۳
۹۵ مهمانپذیر ساجد خیابان امام رضا ـ امام رضا ۷۴ ۰۹۱۵۵۰۸۴۱۵۰-۳۸۵۱۶۰۲۱
۹۶ مهمانپذیر سادات خیابان امام رضا ـ کوچه بهادرخان ـ پ۱۹۳ ۳۳۶۵۳۸۱۱-۰۹۱۵۳۱۵۶۷۲۵
۹۷ مهمانپذیر سبحان خیابان خسروی – بازار سرشور – سرشور ۴
۹۸ مهمانپذیر سپیدان خیابان آزادی – بین آزادی ۴ و ۶ – پلاک ۴۷۵ ۳۲۲۳۰۹۶۱-۳۲۲۵۰۹۵۵
۹۹ مهمانپذیر سپیده خیابان امام رضا ـ کوچه انتظاری – پ ۵۱و۵۳ ۳۲۲۵۶۵۹۵-۳۲۲۵۹۲۷۷
۱۰۰ مهمانپذیر ستایش خیابان آیت ا… بهجت – آیت ا… بهجت ۸ – اولین کوچه سمت چپ – پلاک ۱۱۶
۱۰۱ مهمانپذیر ستوده خیابان طبرسی – کوچه محرابخان – پلاک ۲۴ ۳۲۲۳۴۱۸۱
۱۰۲ مهمانپذیر سعیدی خیابان طبرسی کوچه امیری ـ کوچه چراغچی ـ پ۲۰ ۳۲۲۲۰۹۹۸
۱۰۳ مهمانپذیر سعیدی خیابان طبرسی کوچه امیری ـ کوچه چراغچی ـ پ۲۰ ۳۲۲۲۰۹۹۸
۱۰۴ مهمانپذیر سلیم طبرسی ۲۵- پلاک ۳۵
۱۰۵ مهمانپذیر سهمی خیابان طبرسی ـ کوچه محراب خان ۳۲۲۵۱۵۱۹
۱۰۶ مهمانپذیر سورنا کاشانی ۶ – کوچه قانعی -پ۹۶ و ۹۸
۱۰۷ مهمانپذیر شجاعی باغدار میدان بیت المقدس- کوچه عیدگاه-کوچه جاوید-پلاک ۸ ۳۳۶۵۵۱۳۱
۱۰۸ مهمانپذیر شقایق نو خیابان طبرسی ـ کوچه امیری ـ پ۱۷ ۳۲۲۱۶۴۴۶
۱۰۹ مهمانپذیر شکرریز خیابان شیرازی – شیرازی ۹ـ پلاک۵۴ ۳۳۲۲۵۷۰۶۷-۳۳۶۰۷۱۲۹۰
۱۱۰ مهمانپذیر شکوه خیابان طبرسی ،کوچه فروزان ، بن بست دوم ، پلاک ۲۷ ۳۲۲۵۸۶۵۱
۱۱۱ مهمانپذیر شهرتوس خیابان امام رضا- نبش کوچه هادیخان ۳۸۵۴۹۵۱۱
۱۱۲ مهمانپذیر شهرستانی خیابان طبرسی ـ کوچه ظهیرـ پ۲ ۳۲۲۵۷۱۱۷
۱۱۳ مهمانپذیر شهرما میدان شهداءـ جنب بانک سپه مرکزی ۳۲۲۲۱۹۵۱
۱۱۴ مهمانپذیر شیبانی نژاد خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان – کوچه حوض امیر- پلاک ۵۷ ۳۲۲۵۸۷۰۷
۱۱۵ مهمانپذیر شیراز خیابان امام رضا(ع) ـ امام رضا ۳ -کوچه انتظاری ـ پ ۱/۳۰ ۳۲۲۵۲۶۴۳
۱۱۶ مهمانپذیر صادقی خباز خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر ـ پ۵۹ ۳۲۲۵۷۴۷۹
۱۱۷ مهمانپذیر صحرا چهارراه شهداء ۳۲۲۵۳۳۱۶
۱۱۸ مهمانپذیر صداقت خیابان طبرسی _بازارچه شهید آستانه پرست ـ کوچه اصغر بندار ـ پ۱۹ ۳۲۲۵۴۸۲۶-۰۹۱۳۵۱۳۶۵۴۰
۱۱۹ مهمانپذیر صدقیان تبریزی خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان ـ بن بست عزیزپور ـ پ۳۴ ۳۲۲۲۸۸۹۴
۱۲۰ مهمانپذیر صفا خیابان امام رضا – کوچه کربلا – پ۸۷
۱۲۱ مهمانپذیر طاهرنیا خیابان طبرسی – راسته نوغان – نوغان ۸ – پلاک ۱۵۶ ۳۲۲۵۰۵۲۱
۱۲۲ مهمانپذیر طبرسی ابتدای خیابان طبرسی ۳۲۲۲۸۷۷۰
۱۲۳ مهمانپذیر طراوت میدان ۱۵ خرداد – بین خرمشهر ۲ و ۴ – پلاک ۲۸
۱۲۴ مهمانپذیر ظریف خیابان امام رضا – امام رضا ۳- کوچه انتظاری-پلاک ۷ ۳۲۲۲۶۹۸۴
۱۲۵ مهمانپذیر عارف خیابان امام رضا- ضلع جنوبی بازار رضا ـ کوچه شمشاد-شهید مقربی-پلاک ۱۱۳ ۳۸۵۴۷۳۳۳
۱۲۶ مهمانپذیر عاطفه خیابان ۱۷ شهریور – بین صدر ۸ و ۱۰
۱۲۷ مهمانپذیر عالی قاپو خیابان امام رضا – امام رضا ۱۰( کوچه صدر) – پ۱۴ ۳۸۵۲۱۱۲۲-۳۸۵۲۳۰۶۱
۱۲۸ مهمانپذیر عالی نو خیابان خسروی نو – مقابل پمپ بنزین ۳۲۲۲۷۶۰۵
۱۲۹ مهمانپذیر عبادی خیابان آزادی – کوچه مخابرات – پلاک ۱۳۰
۱۳۰ مهمانپذیر عبدی امام رضا – کوی نخود بریزها – پلاک ۱۶۹
۱۳۱ مهمانپذیر عربی خیابان امام رضا – کوچه عیدگاه – کوچه سروش پ۱۰ ۳۳۶۴۵۹۵۸
۱۳۲ مهمانپذیر عرفان نو میدان ۱۵ خرداد- ابتدای خ خرمشهر- پ۲۸ ۳۸۵۴۸۱۰۴- ۳۸۵۲۷۱۴۸-۹
۱۳۳ مهمانپذیر عقیق خیابان امام رضا ـ امام رضا۶(کوچه اعتماد)- امام رضا ۶/۱- پلاک ۱۵۸ ۳۸۵۹۶۱۵۹
۱۳۴ مهمانپذیر علوی خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه باغ طاووس ـ پ۳۹ ۳۲۲۲۵۳۳۶
۱۳۵ مهمانپذیر عنصری حیابان عنصری ۲۷- پلاک ۳۹
۱۳۶ مهمانپذیر فدک خیابان شیرازی – کوچه چهارباغ -میدان چهارباغ-کوچه حسینیه نجفیها-پلاک ۱۳۷
۱۳۷ مهمانپذیر فروتن خیابان شیرازی ـ کوچه آب میرزا ۳۲۲۲۶۸۳۰
۱۳۸ مهمانپذیر ققنوس (سلطانی نو) چهارراه شهدا-خ آزادی-آزادی۲ ۳۲۲۵۶۱۸۶۱
۱۳۹ مهمانپذیر قیاسی فرد خیابان طبرسی ـ کوچه حاج رستم- پ۳۶ ۳۲۲۲۰۹۹۲
۱۴۰ مهمانپذیر کاخ خیابان طبرسی ، طبرسی ۳ (کوچه نواب) ، پلاک ۱۴ ۳۲۲۲۰۶۲۴
۱۴۱ مهمانپذیر کارون چهارراه خسروی نو- خیابان آزادی- کوچه بیمارستان شاهین فر – پ۱۲۹ ۳۲۲۱۰۶۹۰-۳۲۲۵۹۰۳۱
۱۴۲ مهمانپذیر کارون نو خیابان طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ سه راه طلایی ۳۲۲۲۱۰۸۱
۱۴۳ مهمانپذیر کامران نو خ امام رضا ـ امام رضای ۸(کوچه فروزان ) ـ کوچه ربیعی ـ پ ۱۲ ۳۸۵۹۳۰۸۵- ۰۹۱۵۱۱۵۶۷۱۱
۱۴۴ مهمانپذیر کامرانیه امام رضا ۸ – پشت هتل تهران – کوچه ربیعی – پلاک ۱۲
۱۴۵ مهمانپذیر کبیر چهارراه خسروی نو- کوچه شوکت الدوله- پلاک ۲۶
۱۴۶ مهمانپذیر کرانه خیابان شهید اندرزگو-خ سرشور-نبش سرشور ۲۸-پلاک ۷ ۳۸۵۳۹۹۸۹
۱۴۷ مهمانپذیر کسایی خیابان امام رضا – کوچه چهنو – کوچه مهرآیین – پلاک ۱۸ ۳۸۵۱۱۸۹۶
۱۴۸ مهمانپذیر کمال خیابان امام رضا ـ امام رضای ۵(کوچه چهنو ) ـ پ ۲۵ ۳۲۲۱۴۴۹۰
۱۴۹ مهمانپذیر کمیل خیابان طبرسی ـ خ نوغان ـ نبش نوغان ۳ ۳۲۲۵۵۱۹۷-۳۲۲۲۰۱۸۴
۱۵۰ مهمانپذیر کوره پز خیابان طبرسی – خ آستان پرست – کوچه ضیا – پ ۸۷
۱۵۱ مهمانپذیر کیانی میدان بیت المقدس – کوچه نخود بریز ها – پلاک ۱۹۷ ۳۲۲۳۲۳۴۹
۱۵۲ مهمانپذیر کیوان میدان بیت المقدس_ ضلع جنوبی بازار رضا- نبش کوچه شمشاد ۳۸۵۴۸۰۲۰
۱۵۳ مهمانپذیر گازرانی خیابان امام رضا ـ نبش کوچه چهنو ـ پ۲۸۳ ۳۲۲۵۱۳۱۴
۱۵۴ مهمانپذیر گردشگران خیابان امام رضا- دانش شرقی- بعداز دانش۲۵- مقابل پارک میرزاکوچک خان
۱۵۵ مهمانپذیر گل آقا خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر ـ پ۹۲ ۳۲۲۵۹۶۴۵
۱۵۶ مهمانپذیر گل محمدی خیابان امام رضا ـ نبش عنصری ۲ ـ پ ۴۸ ۳۸۵۹۴۰۵۳
۱۵۷ مهمانپذیر گلاره خیابان امام رضا – امام رضا ۲(کوچه کربلا) -بین هتل کیهان و کیانی – پلاک ۱۸۷ ۳۸۵۳۶۴۸۸
۱۵۸ مهمانپذیر گلستان خیابان امام رضا (ع) ، ابتدای خیابان عنصری ، پ۴ ۳۸۵۴۷۳۹۵
۱۵۹ مهمانپذیر گلشن نو خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست- نبش کوچه ضیاء ۳۲۲۲۱۶۲۴
۱۶۰ مهمانپذیر گلکار خیابان طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ نبش کوچه اصغر بندار ۳۲۲۱۷۲۷۰
۱۶۱ مهمانپذیر مارین (طلوع سابق) خیابان خسروی نو-کوچه بازار سرشور-سرشور۲۸-پلاک ۸
۱۶۲ مهمانپذیر مبارکه (غدیر) خیابان امام رضا۵- کوچه مهرآئین- پ ۱/۱۵ ۳۸۵۲۴۰۲۸
۱۶۳ مهمانپذیر محمد زاده خیابان شیرازی – انتهای کوچه ملا هاشم – روبروی هتل طبرستان – پلاک ۴
۱۶۴ مهمانپذیر محمودیه خیابان آزادی – نبش آزادی ۸ ۳۲۲۲۰۳۸۵
۱۶۵ مهمانپذیر مداین خیابان آزادی ۳۲۲۲۰۵۶۹
۱۶۶ مهمانپذیر مشهد خیابان امام رضا ـ کوچه نخود بریزها ـ پ۳۷ ۳۲۲۵۲۵۰۱
۱۶۷ مهمانپذیر مشهدالرضا نو خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ پ۱۷۳ ۳۲۲۵۸۹۳۶
۱۶۸ مهمانپذیر مشهدی خیابان شیرازی ـ کوچه ملاهاشم(شیرازی۱)ـ کوچه حمام ضیاء ـ کوچه شیخ محمدتقی- پ۱۵۶ ۲۲۲۸۲۳۷
۱۶۹ مهمانپذیر مظاهر خیابان طبرسی ـ بازارچه آستانه پرست -کوچه حوض امیر-پلاک ۹۷ ۳۲۲۵۸۷۶۳
۱۷۰ مهمانپذیر معجزه خیابان امام رضا ۲ – کوچه کربلا – هادیخان – پلاک ۵۲
۱۷۱ مهمانپذیر مقامی خیابان شیرازی – کوچه سالاری – پ۱۱۵ ۳۲۲۵۱۶۳۶
۱۷۲ مهمانپذیر مقدم نو خیابان نواب صفوی _ حاشیه نواب ۵ ـ جنب مسجد نواب ۳۳۶۵۲۳۷۰-۱
۱۷۳ مهمانپذیر ملک یاسین خیابان امام رضا (ع)- امام رضا ۳ (کوچه انتظاری) – پلاک ۶۲ ۳۲۲۱۲۶۱۶
۱۷۴ مهمانپذیر ملکوتی خیابان آزادی – آزادی۶ – پلاک ۱/۴۹ ۳۲۲۲۷۴۱۰
۱۷۵ مهمانپذیر منتظران مهدی خیابان امام رضا – کوچه حسنی – پلاک ۵۱
۱۷۶ مهمانپذیر مهتاب نو خیابان عنصری ۷ -پلاک ۵۱
۱۷۷ مهمانپذیر مهدی فر میدان بیت المقدس ،کوچه عیدگاه ، کوچه جاوید ، پلاک ۱۰ ۳۳۴۱۲۵۶۴-۳۳۶۵۹۱۵۵
۱۷۸ مهمانپذیر مهدی قائم مدان بیت المقدس ـ ابتدای کوچه عیدگاه ـ مقابل امانتداری حرم ۳۳۶۴۹۰۵۵
۱۷۹ مهمانپذیر مهدیه خیابان امام رضا- امام رضا ۵- کوچه شهید جوانمرد قصاب – پلاک ۶۹ ۳۸۵۲۴۱۱۵
۱۸۰ مهمانپذیر مهر آیین خیابان امام رضا ۳۱- پلاک ۱۶
۱۸۱ مهمانپذیر موسی الرضا خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پ۱/۳۷ ۳۲۲۲۶۷۸۸
۱۸۲ مهمانپذیر موعود خیابان آزادی – آزادی ۲ – پ ۴۰
۱۸۳ مهمانپذیر مولانا خیابان طبرسی ـ کوچه اصیلی ـ نبش اصیلی یک ۳۲۲۵۲۳۸۰
۱۸۴ مهمانپذیر مولود خیابان امام رضا (ع)- نبش امام رضا۱۱ ۳۸۵۹۳۴۵۵-۳۸۵۲۲۰۶۰
۱۸۵ مهمانپذیر مومن خیابان اندرزگو ، اندرزگو ۳ (کوچه مستشاری) ، پلاک۶۲ ۳۲۲۲۳۲۵۸
۱۸۶ مهمانپذیر میبد نواب صفوی ۱۱- پ ۸
۱۸۷ مهمانپذیر میرحسینی خیابان امام رضا ـ کوچه عیدگاه ـ مقابل دبیرستان مدرس ـ پ۷۷ ۳۳۶۴۷۵۵۲-۳۳۶۵۹۰۹۳
۱۸۸ مهمانپذیر میرنژاد خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر ـ جنب عکاسی نور ـ پ ۴۰ ۳۲۲۲۱۵۰۷
۱۸۹ مهمانپذیر نصر خیابان امام رضا(ع) – ابتدای خ عنصری – سمت راست
۱۹۰ مهمانپذیر نفیسی خیابان طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پ۵۵ ۳۲۲۵۹۹۷۳
۱۹۱ مهمانپذیر نواب خیابان نواب ۸ – پلاک ۲۶
۱۹۲ مهمانپذیر نوبهار خیابان امام رضا – امام رضا ۱۱ _ پ۱۷ ۳۸۵۴۱۴۹۲
۱۹۳ مهمانپذیر نوروزی خیابان آزادی- کوچه مخابرات- کوچه چهارباغ- پلاک ۸۲ ۳۲۲۲۸۲۶۰
۱۹۴ مهمانپذیر نیک بخت میدان بیت المقدس- ضلع شمالی بازار رضا- جنب مسجد طباطبایی-پلاک ۱۷۰
۱۹۵ مهمانپذیر هجرت خیابان شیرازی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ جنب کوچه ضیاء ـ پ ۱۶۷ ۳۲۲۲۶۵۱۳
۱۹۶ مهمانپذیر وحدت خیابان نواب صفوی – نواب صفوی ۶ (کوچه تبریزیها)- پلاک ۱۶۸ ۳۲۲۲۶۸۵۳
۱۹۷ مهمانپذیر وصال خیابان امام رضا – امام رضا ۱۰- بعد ازچهارراه دوم – پ۳۵و۳۷ ۳۸۵۹۰۹۲۵-۳۸۵۴۱۱۰۴
۱۹۸ مهمانپذیر وطن امام رضا ۵ – کوچه بنایی مقدم – پلاک ۵۱
۱۹۹ مهمانپذیر وفا خیابان شیرازی – کوچه ملک – ابتدای کوچه قائم مقام – پلاک ۳ ۳۲۲۵۸۱۷۹
۲۰۰ مهمانپذیر ولیعصر خیابان امام رضا (ع) – امام رضا ۳ (کوچه انتظاری) انتهای کوچه – پلاک ۱۰۰ ۳۲۲۵۲۰۹۰
۲۰۱ مهمانپذیر یاسان خیابان امام رضا – کوچه آرام _ پ۲۴ ۳۲۲۱۴۴۹۰
۲۰۲ مهمانپذیر یاسر خیابان شهید اندرزگو – کوچه مستشاری – پلاک ۵۸ ۳۲۲۱۱۱۸۹
۲۰۳ مهمانپذیر یگانه خیابان طبرسی- طبرسی ۱۸- اصیل ۴ – پلاک ۷۲ ۳۲۲۳۷۴۰۲-۳۲۲۳۰۱۹۲
برای اطلاع از آخرین قیمت ها و تخفیف ها عضو کانال ایتا شوید!

شماره رزرو:
۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۳- ۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۶