فرم رزرو حسینیه در مشهد
برای اطلاع از آخرین قیمت ها و تخفیف ها عضو کانال ایتا شوید!

شماره رزرو:
۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۳- ۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۶

لیست حسینیه های مشهد با آدرس و شماره تلفن

ردیف نام حسینیه آدرس تلفن
۱ ابوالفضل نردین شاهرود خیابان طبرسی، نوغان ۴، تپل محله مسجد مرویها پلاک ۵۹ ۳۲۲۱۱۶۱۹
۲ ابوالفضلی خیبری شیرودی ۳۳۴۲۸۱۱۵
۳ ابوالفضلی، )کاخکیها( خ خسروی نو، بازار فرش، کوچه میر علم، مقابل حمام نوروزخ خسروی نو، اندرزگو ۱۷ ، چهار راه دوم ، سمت راست سر نبش ۳۲۲۱۰۵۱۰- ۳۲۲۲۴۸۷۲
۴ ابوالفضلیه مهدی آباد رفسنجان خیابان نواب صفوی ۱۰، کوجه حاج ابراهیم مقابل بیت آیت ا… مصباح ۱۷۵ ۳۳۶۸۰۶۶۰
۵ اتفاقیون تهران جنب بازار رضا، مکتب الرضا ۳۸۵۴۵۹۰۴
۶ اصفهانی ها خیابان سرشور ۳۲۲۲۳۴۲۵
۷ اصفهانی ها خ خسروی نو، کوچه سرشور ۳۲۲۲۱۵۵۳
۸ الزهراء )خ مدرس بلوار مطهری خ ۱۳ آبان ( یا )چهار راه دانش، دانش شرقی ۶ ، خیابان اول سمت چپ ( ۳۸۵۴۲۸۶۶
۹ بارجین میبد خیابان نواب صفوی، کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه ، کوچه دربند پلاک۲۶ ۳۳۶۴۸۷۹۴
۱۰ بجستانی ها خ شیرازی، شیرازی۱۹ ۳۲۲۲۵۵۸۳
۱۱ بجنوردی ها چهار راه شهدا، خ آیت الله بهجت، بهجت ۹ ۳۲۲۵۱۵۷۵
۱۲ برقعی ها چهارراه خسروی، اخوند خراسانی۴، خ خسروی ۳۲۲۵۸۳۹۱
۱۳ بشروئیه خیابان شیرازی، کوچه چهار باغ، کوچه نظام الملکی، کوچه مخابرات، سر نبش سه راهی ۳۲۲۲۲۲۵۶
۱۴ بنی فاطمه فلکه آب، جنب بازار رضا ۳۳۶۴۳۲۵۳
۱۵ بیت الائمه خ امام رضا، کوچه عیدگاه، کوچه سروش مقابل عربی ۳۳۶۵۶۷۷۶
۱۶ بیت الزهرا )یزدی ها( خ طبرسی، امامزاده سید نصر الدین، کوچه نوغان روبروی هتل نگین ۳۲۲۵۲۰۰۸
۱۷ بیرجند )حاجی آباد( خ خسروی نو، کوچه شوکت الدوله، پ۶۸ ۳۲۲۱۶۴۴۴
۱۸ پزندگان ارض اقدس رضوی)ع( خ امام رضا )ع(، فلکه آب، کوچه نخود بریزها، بعد از سوپر مارکت ۳۲۲۱۳۵۹۲
۱۹ پوست فروشان خیابان نواب صفوی، ۸ ۳۳۶۸۵۷۶۵
۲۰ پیروان دین نبوی نواب صفوی ۳۳۶۸۱۰۳۳- ۳۳۶۸۱۰۳۷
۲۱ تهرانی ها خ خسروی نو، مقابل کوچه خامنه ای ۳۲۲۱۸۲۴۴
۲۲ تهرانی ها خیابان آخوند خراسانی نرسیده به فلکه گنبد سبز ۳۲۲۱۸۳۸۳
۲۳ ثارا…)ع( شهدای اراک خیابان آخوند خراسانی ۸ پ ۲۰ ۳۲۲۲۸۴۶۸
۲۴ ثارالله آیت اله کاشانی ۳۲۲۳۵۰۵۵
۲۵ ثامن الائمه باب الجواد، سرشور ۵ ۳۲۲۳۱۱۴۴
۲۶ ثامن الائمه)ع( کوچه بازار سرشور ۵ پلاک ۲۶ ۳۲۲۵۱۷۲۶
۲۷ جان نثاران شیرودی بین ۶ و ۸ ۳۳۶۶۰۲۰۹
۲۸ جان نثاران شهرک سعدی شیراز خیابان امام رضا )ع( ۳۱، بعد از چهارراه اول سمت چپ، پلاک۷۰ ۳۸۵۴۴۰۷۴
۲۹ جوانان قمر بنی هاشم)ع( خیابان طبرسی کوچه شهید رئوف ۳۳۶۸۲۶۷۰
۳۰ چهارده معصوم )چرمه ای ها( خیابان عنصری غربی ، عنصری ۱۶ ۳۲۲۲۳۸۷۱
۳۱ حاج باقر میدان طبرسی ۳۲۲۵۲۵۵۶- ۳۲۲۳۰۶۹۱
۳۲ حضرت ابوالفضل ]ع [ عبدالمطلب۳۱ ۳۷۵۹۳۰۸۰
۳۳ حضرت بقیه الله امام رضا ۵، مسجد بقیه الله ۳۸۵۳۲۳۴۵
۳۴ حضرت موسی بن جعفر تبریز خ خسروی نو ، ک ایت الله خامنه ای ، روبه روی فضای سبز
۳۵ خداشاهی سبزوار طبرسی نوغان ۳۲۲۲۳۰۵۰
۳۶ خرم آبادی ها میدان شهدا ، کوچخه پایانه ، رضوی ۷، محمدزاده ۱۵ پ ۴۱ ۳۷۲۴۸۷۰۰
۳۷ خمینی شهر )فروشانی ها( خ شیرازی، کوچه ملک، پشت منزل ایه الله قمی ۳۲۲۵۰۴۰۷
۳۸ خونه خ زرندی، خ آیت الله کاشانی، کاشانی ۱۲، پ ۱۹ ۳۲۲۲۸۱۷۹
۳۹ خیاط ها میدان شهدا، کوچه باغ عنبر ۳۲۲۲۸۶۲۸
۴۰ خیرالنسا تبریز چهارراه شهدا خ آیت ااه بهجت ، بهجت ۷ ، انتها ، رو به روی پارک فضای سبز ۳۲۲۲۱۰۲۱
۴۱ درچه اصفهان خسروی نو بازار سرشور ۱۰ ۳۲۲۲۵۴۱۳ ۳۲۲۵۳۹۱۷-۹
۴۲ رستگاران چهارراه شهدا، شیرازی ۱۰ دست راست کوچه اول انتهای کوچه پلاک ۱۸ ۳۲۲۲۹۱۸۶
۴۳ رضویه کاشان فلکه آب، پشت هتل رضویه ۳۳۶۴۳۳۶۴
۴۴ زرگرهای مشهد خیابان خسروی، بین کوچه شوکت الدوله و روشن ۳۲۲۲۳۷۰۱
۴۵ سادات خ امام رضا، کوچه بهادرخان، مهمانپذیر سادات ۳۳۶۶۵۲۵۲
۴۶ ساروی ها خ نواب، کوچه عباسقلی خان، کوچه محمدیه، جنب حسینیه بنی فاطمی ۳۳۶۴۲۰۸۴
۴۷ سالن خ عنصری غربی ، عنصری ۱۵ ۰۹۱۵۹۲۴۸۸۴۸
۴۸ سربیشه ای ها خ امام رضا ، چهارراه عنصری ۳۸۵۴۸۰۷۹
۴۹ سربیشه ایها امام رضا۱۶، کوچه عنصری حسینیه سربیشه ای ها ۳۸۵۴۸۰۷۹
۵۰ سرخسی ها خ آزادی، کوچه سامان ۳۲۲۲۲۰۲۶
۵۱ سرخسیها چهارراه شهدا، بعد از هتل الغدیر، بهجت ۳ ۳۲۲۲۲۰۲۶
۵۲ سفینه النجاه خ نواب، کوچه عباسقلی خان، سه راه مقابل کوچه محمدیه، پ ۲۸ ۳۳۶۴۹۷۸۴
۵۳ سنخواستی ها)خراسان شمالی( شیرازی ۲۱ ، بن بست چهارم سمت چپ ، پ ۹۲ ۳۲۲۱۷۳۴۴
۵۴ سوم شعبان خ امام رضا، انتهای خیابان دانش شرقی ۳۸۵۴۴۴۸۶
۵۵ سیاوشانی ها )مقیم تهران( خ شیرازی، کوچه ملک، پشت منزل ایه الله قمی ۳۲۲۲۷۳۰۶
۵۶ سید الشهدا)ع( خ امام رضا)ع( ۵ ، چهنو ، کوچه شهید عسگری بعد از شمیم الرضا ۳۸۵۱۸۲۸۰
۵۷ سیدالشهدا نواب صفوی ۱۱ وسط کوچه ۳۳۶۶۹۳۶۳
۵۸ شاهرودی ها چهارراه شهدا، شیرازی ۱۰ دست راست کوچه اول، بعداز دبیرستان مریم دست چپ انتها ۳۲۲۵۶۶۲۵
۵۹ شمشیرگرها خیابان نواب صفوی کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه ۳۳۶۴۸۱۷۹
۶۰ شهدای کوشک اصفهان امام رضا ۳، کوچه شهید انتظاری ، جنب قزوینیها، انتهای کوچه ۳۲۲۵۶۷۲۱
۶۱ شهدای همدان میدان آب، کوچه عیدگاه، کوچه بهادرخان ۳۳۶۵۳۳۰۰-۴
۶۲ شهدای همدان )دولاب تهران( خ امام رضا، کوچه عیدگاه، مقابل مسجد طباطبایی ۳۳۶۵۳۳۰۲-۴
۶۳ شهیدعارف حسینی خ خسروی نو، انتهای بازار فرش، سمت چپ ۳۲۲۵۵۹۴۲
۶۴ صاحب الزمان خ آخوند خراسانی۴، کوچه نامخواه ۳۲۲۲۴۸۵۴
۶۵ فاطمیه بشرویه خ امام رضا، کوچه عید گاه، پشت محبین الائمه ۳۳۶۴۹۶۸۰
۶۶ فاطمیه شیرازی ها روبروی درب غربی صحن جامع رضوی، کوچه علم خان، شهید اندرزگو ۱۷ ۳۲۲۲۷۴۷۰ ۳۲۲۵۰۷۱۸
۶۷ فردوس میدان ۱۷شهریور، نبش شیرودی۶ ۳۳۶۵۶۳۳۳
۶۸ فیروز آباد یزد خیابان نواب صفوی کوچه گرمابه اسلام ، کوچه شهید محمود ثنایی پ ۶۴ ۳۳۶۴۵۷۶۵
۶۹ قزوینی ها خ امام رضا ۶، کوچه شهید انتظاری سمت چپ ۳۲۲۱۳۴۸۶
۷۰ قماش فروشان کوچه آیت ا… قمی ، کوچه شوکت الدوله سرنبش کوچه میرعلم ۳۲۲۵۹۴۹۵
۷۱ قمر بنی هاشم اصفهان فلکه طبرسی نوغان آخرکوچه دکتر نقیبی اول کوچه بختیاری پلاک ۱۰۷ ۳۲۲۵۱۲۱۳
۷۲ قمی ها بازارسرشور، ۳۷، انتهای کوچه سمت راست ۳۸۵۹۴۲۴۲
۷۳ کاشمری ها خیابان شهید اندرزگو ، کوچه شوکت الدوله ، جنب ام البنین ۳۲۲۵۸۶۸۶
۷۴ کربلایی ها خ طبرسی ۱۶، کوچه نوغان، کوچه مقابل هتل نگین ۳۲۲۲۸۹۲۱
۷۵ کوه سرخ کاشمر خ سرخس، پشت بیمارستان امام زمان، نقویه۵ ۳۳۶۴۱۸۸۶
۷۶ گرگانیها فلکه برق ، ملک الشعرای بهار ۳ ک زرکش ۳۸۵۴۲۸۷۶
۷۷ گرمه طبرسی کوچه صاحبکاربعد از آستان الرضا )ع( آخر کوچه بن بست سمت راست پلاک۱۵۵ ۳۲۲۲۸۲۰۶
۷۸ گلپایگانی ها خیابان طبرسی کوچه شهید حسینی روبروی بیت الصادق )ع( انتهای کوچه بن بست  
۷۹ محبین الا ئمه خ امام رضا، کوچه عیدگاه ۳۳۶۴۳۸۳۰
۸۰ محبین الحسین خ نواب، کوچه عباسقلی خان، کوچه محمدیه ۳۳۶۴۵۱۶۷
۸۱ محبین الزهرا تهران بازارسرشور ، سرشور ، ۲۶، روبروی مسجد سهله انتهای کوچه ۳۸۵۴۵۹۴۴
۸۲ مرندیز بجستان خیابان نواب کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه کوچه دربند بن بست جلالی پلاک ۵۴ ۳۳۶۴۸۱۳۴
۸۳ معین درباری خیابان امام رضا )ع( ۱۹ ، کوچه فاطمیون )کوچه جنب پمپ بنزین( ۳۸۵۱۱۵۷۴
۸۴ ملاعباس گلوگاه )مازندران( خ دانش شرقی ۲۱ روبروی نیرومان کرمان ، پلاک ۱۱ ۳۸۵۴۷۳۰۸
۸۵ موسی ابن جعفر ) تبریزی ها( خ خسروی نو، کوچه خامنه ای، روبروی فضای سبز ۳۲۲۲۸۷۳۷
۸۶ مهدیان خ شیرازی، شیرازی۱۱ ۳۲۲۲۰۲۳۴
۸۷ نجف آبادی ها خ شیرازی، کوچه ملک، پشت منزل ایه الله قمی ۳۲۲۵۶۶۶۳
۸۸ نجف آبادی ها خ آخوند خراسانی روبه روی ۱۱ ۳۲۲۲۴۲۰۴
۸۹ نقویه خ سرخس، پشت بیمارستان امام زمان ۳۳۶۴۲۷۲۸
۹۰ ورچه خمین خ خسروی، کوچه سرشور، کوچه آراسته ۳۸۵۴۱۱۹۲
۹۱ هیئت عرب خیابان تبریز خیابان عنصری ۹ بعد آجیلیان سمت چپ ۳۸۵۴۹۱۲۰
۹۲ یزدی ها و زاهدانی ها خ امام رضا (ع) ۵، چهنو ۳۲۲۴۳۶۷۵
۹۳ صاحب الزمان بیرجند بازار سرشور ۱۲ پلاک ۳۳ ۳۲۲۱۳۶۵۹
۹۴ نجف آبادی ها خیابان آزادی انتهای کوچه مخابرات بعد از منزل آیت ا… قمی، جنب باجه حرم ۳۲۲۲۴۲۰۴
برای اطلاع از آخرین قیمت ها و تخفیف ها عضو کانال ایتا شوید!

شماره رزرو:
۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۳- ۰۹۱۵۷۷۵۸۰۰۶

فرم رزرو حسینیه در مشهد